Använd ROT-avdraget!

ROT-avdraget har nu minskat från 50 till 30 procent, men är fortfarande något som avsevärt kan minska dina kostnader när du gör arbeten på ditt hus.

2233158-svenska-pengar

ROT-avdraget

  • Kan nyttjas för fastighet som du äger helt eller delvis och som du eller dina föräldrar bor i. Gäller även fritidshus.
  • Är ett skatteavdrag och kan aldrig bli större än den inkomstskatt du skulle ha betalat. Avdraget är max 50 000 kronor per år och delägare, förutsatt att du betalar en högre summa i skatt. Visar det sig efter din inkomstdeklaration att du har dragit av mer blir du återbelningsskyldig.
  • Gäller för arbete, inte material eller resekostnader. Som arbete räknas om- och tillbyggnad, reparationer och underhåll, inklusive elarbeten inomhus.
  • Dras av direkt av den byggfirma du anlitat, under förutsättning att den har F-skatt. Om du anlitar en privatperson blir ROT-avdraget samma som arbetsgivaravgiften och du får själv söka det hos Skatteverket.
  • Gäller inte nybygge. Inte heller om- eller tillbyggnad under de fem första åren. Det gäller inte heller nybygge av friggebodar eller andra komplementhus, däremot är underhåll och reparationer avdragsgillt.
  • Gäller i regel inte markarbeten för att försköna fastigheten, såsom gångar, murar, asfaltering etc.
  • Gäller för borrning och installation av bergvärme, grävning inom tomten för bredband