Att tilläggsisolera huset

Tilläggsisolering kan ha många fördelar för husägare. Till att börja med kan det både förhindra att det drar kallt på vintern och blir för varmt inomhus på sommaren. Men det kan också bidra till en lägre energiförbrukning.

Du kan tilläggsisolera mer än en del av huset. Allt beror ju på var det är isoleringen verkar brista och vilka förutsättningar ditt hus har. Taket är en del av huset där mycket värme kan försvinna och har du ett vindsutrymme av något slag finns det säkert möjligheter att utöka isoleringen där.

Ett annat alternativ är att tilläggsisolera väggarna. Och medan det kan göras på båda sidor är det vanligast att göra det på utsidan. Det kan med fördel göras om fasaden i sig ändå skulle behöva renoveras på något vis.

En risk du alltid måste vara medveten om vid tilläggsisolering är fukt. Om fukten inte kan ta sig ut kommer den sätta sig någonstans i väggen. För att minska risken för fuktskador gäller det att välja både rätt material och rätt metoder för huset.

Av denna anledning är det rekommenderat att se över ventilationen vid tilläggsisolering. Om den nätt och jämt klarar av att ventilera huset i sitt nuvarande tillstånd kommer det troligtvis bli för mycket att hantera för systemet efter isoleringen är gjord. Ett mer avancerat ventilationssystem kan då bli aktuellt att installera.