Ett bra inomhusklimat

Alla vill vi ju kunna känna oss bekväm och nöjd med klimatet inomhus. När problem uppstår är vi ofta väldigt bra på att lägga märke till dem. Men det är inte alla som tar det logiska steget och försöka ta reda på vad felet sitter i.

Temperaturen är något man alltid kan börja med. Enligt de rekommendationer vi har idag bör temperaturen inomhus vara minst 20 grader. För känsliga personer rekommenderas dock 2 grader högre. Detta inkluderar äldre, rörelsehindrade, handikappade och personer med nedsatt ämnesomsättning.

När temperaturen börjar blir högre gör det att luften börjar kännas torrare. Människor har också behov på bra luftfuktighet och känner man att luften är torr bör man först och främst ta en titt på inomhustemperaturen och om man inte kan sänka den något. Ett bra värde för luftfuktigheten hemma ligger mellan 40-60 procent. Och med en luftfuktighetsmätare kan man snabbt och enkelt kontrollera vilka nivåer man har i olika rum hemma.

Vi behöver även en stadig ström av frisk luft och att det gamla luften forslas ut. Detta är så klart jobbet som ventilationen förväntas göra och när den inte fungerar som den ska kan det vara dags att ta kontakt med en expert. Då vi blivit bättre och bättre på att bygga täta hus ökar vi också behovet av bra ventilation.

Ljudnivå är också en faktor som vi lätt glömmer bort när den inte är ett problem. Tack vare bättre isolerade väggar och fönster är vi idag mindre påverkade av störande ljud utifrån, men det betyder inte att man fortfarande inte kan uppleva problem med ljudnivån hemma. Även ljud som vi inte först skulle klassa som störande kan bli problematisk i det långa loppet. Att utsättas för konstanta ljud under en längre period kan ha allvarliga konsekvenser för hälsan på olika sätt.