Hur ett stambyte går till

rör

Ett stambyte innebär att rör och ledningar måste bytas ut. Stammarna i ett hus har en viss livslängd och när de nått den är det viktigt att de byts ut i tid. Annars är risken stor för vattenskador vilket kan bli riktigt kostsamt. När stammarna är utbytta kommer vattnet att rinna mycket bättre i de nya rören och risken för översvämningar minskar blir betydligt mindre.

Inspektion

Processen börjar oftast med att du anlitar ett professionellt företag för en inspektion. Företag som sysslar med detta går igenom skicket på stammarna, avloppsrören, badrummen, golvbrunnarna och ytskikten. Efter det gör de en bedömning på vad som behöver åtgärdas. Ett stambyte är ett stort projekt och det är viktigt att processen sköts på rätt sätt för att undvika problem med rör och avlopp i framtiden.

Hur lång tid tar det?

Ett stambyte tar ganska lång tid beroende på hur mycket som måste åtgärdas. Från planering till att allt är klart kan du räkna med ett till två år. Bor du i en lägenhet kommer din lägenhet att vara klar på sex till tio veckor. Under tiden kommer du inte att kunna använda ditt badrum eller ditt kök men företaget som utför stambytet kommer att ordna provisoriska toaletter och duschar under tiden.