Uppvärmning av din fastighet

Att elektricitet kostar pengar det vet vi nog alla, och sedan lång tid tillbaka så har nog de flesta fastighetsägare förändrat sin uppvärmningsmetod från elektriska element till annat. Det var länge sedan oljepannorna slutade att användas och alternativa uppvärmningsmetoder installerades. På Energimyndigheten hemsida får du massor med information!

Braskamin

Bergvärme är en populär metod som används mer och mer. Kostnaden kanske anses vara väl hög, men utvecklingen går framåt även där så förhoppningsvis kommer smartare och billigare system. Med bergvärme så borras det hål ner i berggrunden till grundvattnet, det kan variera mellan 50-200 meter beroende på hur djupt grundvattnet ligger.

Pelletsbrännare börjades användas när de gamla oljepannorna var ett minne blott, man bytte sonika ut den gamla oljebrännaren med en pelletsbrännare. Enkelt förklarat, det hela är en anordning som transporterar pellets in i ett förbränningsrum som antänds och ger energi för att värma upp vattenburna element och vatten för dusch/bad med mera.

Braskaminer är förutom att den ger värme en oerhörd mysfaktor i ett hem. Har man möjlighet att installera en braskamin i ditt vardagsrum så är det ett mycket bra komplement till annan uppvärmning i din fastighet. På företaget Sweep.nu finns många olika varianter i plåt men också fantastiskt snygga täljstenskaminer som lagrar värmen länge i sina stenar och fyller sin funktion utomordentligt.

Fjärrvärrme är nog den som kräver minst arbete när det väl är installerat. Du slipper fylla på bränsle för att få värme och du slipper sotning med mera. Det levereras värme från värmeverk till din fastighet genom ett centralt värmenät. Detta distribueras runt i staden till massor av lokaler och hyreshus.

Jordvärme är ett billigare alternativ än bergvärme men du måste gräva ner kollektorslangar i marken och det gör att du inte kan bygga någonting ovanpå den markbiten. Jordvärme passar bra till de som har hög vatten halt i jorden och som har lite högre värmekrav. Det finns också en risk att växtligheten i trädgården förändras.